» Čím nejlépe vytápět náš dům?

Pro vytápění rodinného domu je nejvhodnější takový systém, který splňuje tři podmínky:
  1. je pro zákazníka cenově dostupný (netřeba řešit, koli Vám v budoucnu zdroj může ušetřit, pokud nenajdete prostředky na jeho pořízení)
  2. zaručuje komfort, který požadujete (často se zákazníci rozhodnou například pro vytápění uhlím a v pozdější době je obtěžuje skládat uhlí a vynášet popel, nebo pro topení krbem umístěným v obývacím pokoji a tím si z něj udělají kotelnu. Neodhadnou totiž, že například pro vytápění krbem domu s tepelnou ztrátou 7kW je zapotřebí spálit přibližně 7 m 3 dřeva, které musí za zimu spálit v obývacím pokoji a dále na zahradě umístit dvakrát tolik dřeva, aby se vysušilo na dva roky dopředu. Často se tak romantika za pár let stává pro obyvatele domu noční můrou.
  3. ekonomický provoz (vytápění a ohřev vody je v současnosti největší položka na provoz domácnosti a tak cena hraje velmi důležitou roli)
Pokud i pro Vás jsou tyto všechny tři podmínky důležité a Váš rozpočet umožňuje pořízení tepelného čerpadla, je tato technologie volbou číslo 1. Vzhledem k vývoji v této oblasti je v současnosti nejžádanějším systémem tepelných čerpadel systém vzduch/voda a to pro svůj výhodný poměr výkon/cena.
Pokud je pro Vás tepelné čerpadlo finančně nedostupné, další variantou je plynový kondenzační kotel.
Pokud je pro Vás na prvním místě pořizovací cena, měli by jste uvažovat o elektrokotli.
Pokud komfort není Vaší prioritou (a ani nebude - topný systém se pořizuje na desítky let), můžete si zvolit kotel na uhlí nebo dřevo.
Dále je možné jakýkoli zdroj doplnit o solární systém - jen je potřeba sledovat, aby součet ceny nebyl vyšší než u jiného systému, protože například vytápění plynovým kondenzačním kotlem v kombinaci solárním systémem je většinou dražší než systém s tepelným čerpadlem.

Ideální řešení pro Vás je pozvat si našeho poradce, který Vám navrhne optimální zdroj na základě zjištění Vašich požadavků a možností a na základě posouzení domu.

» Vyplatí se nám investice do tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo je v současnosti svými provozními náklady nejvýhodnějším zdrojem vytápění pro většinu rodinných domů. Je potřeba vybrat si čerpadlo s vysokými hodnotami COP, spolehlivé a kvalitně provedené, s dobrým servisem. Takové čerpadlo je v současnosti nejlepší investicí do Vašeho domu, ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci. Přesné náklady na vytápění tepelným čerpadlem pro Váš dům Vám zjistí náš poradce - požádejte ho, aby Vás navštívil a spočítal úspory přímo pro Váš dům.

» Jaké tepelné čerpadlo je vhodné pro náš dům?

V současnosti existují tepelna čerpadla pro vytápění rodinných domů těchto systémů:
  1. systém země/voda - teplo se čerpá ze země a to pomocí hlubinných vrtů nebo plošných kolektorů (tento systém je nákladný na pořízení)
  2. systém vzduch/voda - teplo se čerpá z okolního vzduchu (v současnosti nejoblíbenější tepelna čerpadla pro velmi dobrý poměr výkon cena)
  3. systém voda/voda - teplo se čerpá ze studniční vody (je nutné velké množství vody s určitými chemickými a fyzikálními vlastnostmi).
Pro posouzení při pořizování nejvhodnějšího tepelného čerpadla doporučujeme osobní konzultaci s našim poradcem.

» Je možné kombinovat tepelné čerpadlo s teplovodním krbem?

Tepelné čerpadlo je možné integrovat do vytápěcího systému s teplovodním krbem. Nicméně takového řešení není optimální. Vytápění tepelným čerpadlem je obecně levnější než topení krbem, navíc taková kombinace celý systém komplikuje a investice do takovéto kombinace se míjí účinkem. Doporučujeme proto, aby krb byl pouze teplovzdušný a používal se v kombinaci s tepelným čerpadlem pouze jako nezávislý doplněk.

» Jak je tepelné čerpadlo hlučné?

Tepelné čerpadlo nemusí být vůbec hlučné, avšak je potřeba použít kvalitní výrobek a správně jej umístit do prostředí. Tento parametr je pro naši firmu zásadní při výběru výrobků, které Vám nabízíme a instalujeme. Vzhledem k tomu, že každý člověk je jinak vnímavý na zvuky, využijte možnost poslechnout si tepelné čerpadlo na vlastní uši a objednejte si návštěvu na nejbližší referenční instalaci. viz reference.

» Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelných čerpadel je odvozena od kvality jejich zpracování. Těmto parametrům přisuzujeme velkou váhu a čerpadla, které montujeme, mají životnost cca 15 - 20 let. Pro dlouhou životnost jsou velmi důležité pravidelné servisní prohlídky, které našim zákazníků zajišťujeme po celou dobu životnosti tepelného čerpadla zdarma.

» Co znamená COP?

COP je označení pro topný faktor - je to jeden z nejdůležitějších parametrů, které se u tepelných čerpadel posuzují. Značí to kolikatinásobek energie z tepelného čerpadla přejde do vytápěného objektu. Například tepelné čerpadlo PANASONIC má COP 5,04 - znamená to, že ze při spotřebě 1kWh elektrické energie (která se zaplatí) přejde do domu 5,04 kWh - tedy cca 5 x více. Čím vyšší je COP, tím má tepelné čerpadlo lepší parametry a je úspornější.

» Co znamená označení T-CAP?

T-CAP je zkratka pro TOTAL CAPACITY - česky plný výkon. Takto označená čerpadla mají stále stejný výkon i při venkovních teplotách -15C. U klasických tepelných čerpadel (bez označení T-CAP) dochází přinízké venkovní teplotě k poklesu výkonu a tepelné čerpadlo si vypomáhá integrovaným elektrokotlem. T-CAP je inovace s patentovanou technologii a představuje velký pokrok ve vývoji tepelných čerpadel.

» Je lepší podlahové topení nebo radiátory?

Podlahové topení je vhodnější pro nízkoteplotní zdroje jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle a solární systémy. Při vytápění podlahovým vytápěním jsou teploty v místnosti ideálněji rozvrstveny a je dosaženo v místnostech pocitu tepla o 2-3°C dříve než u radiátorů. To má další vliv na úsporu energie a dále na vyšší vlhkost vzduchu. Obecně je podlahové vytápění lepší systém vytápění nežli radiátory.

» Vytopí podlahové topení můj dům?

Podlahové topení je osvědčené a odzkoušené vytápění. Před realizací podlahového vytápění Vám vypracujeme projekt vytápění včetně výpočtu tepelných ztrát a jejich pokrytí systémem vytápění. Takto je zajištěno, že systém vždy vytopí požadovaný objekt s co nejvyšší efektivitou. Takže naše odpověď zní - je třeba to řádně spočítat.

Potřebujete vědět více? Stačí nám napsat...

Loading...